Aktualności

Walne zebranie okregu

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że walne zebranie sprawozdawcze okręgu Konin odbędzie się 24.03.2024 r. o godz. 10:00 nie w Domu Związkowym tylko w restauracji "Żak Smak", Konin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, na które zaprasza się wszystkich delegatów.


Reprezentacja wystawy

Reprezentacja Okręgu Konin na Wystawę Ogólnopolską znajduje się w zakładce "Wyniki Okręg"


Wystawa Okręgu Konin

W załączonym pliku komunikat Wystawy Okręgu Konin 2023


Zakończenie sezonu 2023

Zarząd Okręgu Konin zaprasza wszystkich mistrzów i zaproszonych gości na uroczyste zakończenie sezonu 2023 o Mistrzostwo Okręgu gołębi dorosłych i młodych.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w restauracji "Żak Smak", Konin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, w dniu 18-11-2023 r. o godz. 18:00.
Z pozdrowieniami Zarząd Okręgu Konin.


Wystawa Ogólnopolska

Komunikat 72 Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach


Aukcja Gołębi Pocztowych

PZHGP Oddział 0470 Kłodawa zaprasza na Aukcję Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej 28 października 2023 r. (sobota).
Szczegóły w zamieszczonym pliku


Lista konkursowa z lotu Kablow głębi młodych


Zebranie weryfikacja

W dniu 5.10.2023 r. o godz. 18:00 w Koninie odbędzie się weryfikacja wyników i dokumentacji lotowej gołębi młodych Okręgu Konin. Prezesów d/s Lotów prosi się o szczegółowe przygotowanie powyższej dokumentacji.


Ostenda

Lista konkursowa połączonych okręgów Konin, Kalisz i Opole


Lot okręgowy gołębi młodych

Lot okręgowy gołębi młodych odbędzie się 16.09.2023 r. z miejscowości Kablow, z którego do rywalizacji będzie liczyć się seria z 10/5 oraz z całości 7 pierwszych.
Z lotu tego okręg nagrodzi 5 pierwszych serii 10/5, 5 serii 7 z całości i 5 najlepszych lotników z lotu.


Lot Okręgowy Rheine-2

Lista konkursowa z lotu okręgowego Rheine-2


Zebranie w Okręgu

Zarząd Okręgu Konin zwołuje na dzień 17.07.2023 r godz. 19:00 zebranie zarządu okręgu oraz prezesów i v-ce prezesów d/s lotów oddziałowych.


Lot Okręgowy Rheine-1

Lista konkursowa z lotu okręgowego Rheine-1


Bruksela

Lista konkursowa okręgu Konin z lotu Bruksela

Lista konkursowa połączonych okręgów Konin i Kalisz


Zmiana lotu do Super Maratonu

Zarząd Okręgu Konin organizuje lot z miejscowości Ostenda w dniu 29.07.2023 r. zamiast Oudenaarde. Koszt za koszowanego gołębia 15 zł. Generalna zasada 100 gołębi i 10 hodowców na punkcie w okręgu. Jeżeli nie będzie zgłoszonych 100 gołębi w okręgu to można będzie dowieść gołębie do punktu wkłądań w Ostrowie Wielkopolskim.
Zgłoszenia do prezesów d/s lotów oddziałowych do 15 lipca 2023 r.


Bruksela

Gołębie z Lotu Narodowego „Bruksela 2023” w ilości około 20 tys. szt zostały wypuszczone w dniu 02.07.2023 roku o godz. 6:45 przy pochmurnej  pogodzi.


Lot Okręgowy Gifhorn-3

Lista konkursowa z lotu okręgowego Gifhorn-3


Koszowanie na Brukselę

Koszowanie na lot Bruksela odbędzie się w sekcji Koło I, ul. Zawadzkiego 41A w dniu 29.06.2023 r. od 14:00 do 15:00


Zebranie w Okręgu

Zarząd Okręgu Konin zwołuje na dzień 26.06.2023 r. na godz. 19:00 zebranie w Koninie ul. Kilińskiego 12a, na które zaprasza się zarząd okręgu oraz prezesów i vice prezesów d/s lotów z oddziałów okręgu Konin.


Lot Okręgowy Gifhorn-2

Lista konkursowa z lotu okręgowego Gifhorn-2


Lot Okręgowy Gifhorn-1

Lista konkursowa z lotu okręgowego Gifhorn-1


Lot okręgowy Gifhorn 1

Start gołębi z Gifhornu o godz. 6:15
Otwarcie zegarów o godz. 18:00


Zebranie przedlotowe

Zarząd Okręgu Konin informuje, że w dniu 20.04.2023 r. o godz. 19:00 odbędzie się zebranie przedlotowe w Koninie przy ulicy Kilińskiego 12a, na które zaprasza się cały zarząd oraz prezesów i v-ce prezesów d/s organizacji lotów ze wszystkich oddziałów.


Życzenia ŚwiątecznePo wyborach w Okręgu Konin

W dniu 26.03.2023 r. w Koninie odbyło się walne zgromadzenie delegatów sprawozdawczo-wyborcze. Całe spotkanie przebiegło wyjątkowo spokojnie i zarząd otrzymał jednomyślne absolutorium, a nowo wybrane władze można sprawdzać w zakładce "Zarząd", która została zaktualizowana.


Uwaga zmiana miejsca walnego zebrania

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Konin odbędzie się 26.03.2023 r. o godz. 10:00 bez zmian ale nie w Domu Związkowym tylko w restauracji "Żak Smak", Konin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4.


Walne Okręgu Konin

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Konin odbędzie się 26.03.2023 r. o godz. 10:00 w Domu Związkowym PZHGP Konin, ul. Kilińskiego 12a, na które zaprasza się wszystkich wybranych delegatów i dotychczasowe władze okręgu.

Przysługujące ilości delegatów z poszczególnych oddziałów:

0186 Konin     -  8
0187 Koło       -  7
0188 Ślesin     -  9
0190 Turek     -  10
0470 Kłodawa - 10


Życzenia świąteczneOgólnopolskia Wystawa Gołębi Pocztowych - Katowice 2023

Komunikat dotyczący 71. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych -  Katowice 2023


Zakończenie sezonu 2022

Zarząd Okręgu Konin zaprasza wszystkich mistrzów i zaproszonych gości na uroczyste zakończenie sezonu 2022 o Mistrzostwo Okręgu gołębi dorosłych i młodych.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w restauracji "Żak Smak", Konin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, w dniu 19-11-2022 r. o godz. 17:00.
Z pozdrowieniami Zarząd Okręgu Konin.

W załączniku regulamin wystawy okręgowej 2022


Lot Eberswalde

Okręgowy lot gołębi młodych decyzją zarządu okręgu został odwołany z powodu zbyt małej ilości gołębi zadeklarowanych do uczestnictwa.


Weryfikacja złożonych wyników

W dniu 22.08.2022 r. o godz. 19:00 odbędzie się weryfikacja dokumentacji lotowej w okręgu Konin.
Miejsce weryfikacji Konin ul. Kilińskiego 12a.
Prosi się prezesów lotowych o przygotowanie kompletnej dokumentacji lotowej gołębi dorosłych za sezon 2022.


Bardzo ważny komunikat

Zarząd Okręgu Konin przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu lotowo-zegarowego Rozdział 6 punkt 4, gołębie nieposiadające nr telefonów nie mają prawa być zakoszowane i brać udziału w lotach konkursowych i wszelkiego rodzaju lotach ćwiczebnych. Za przestrzeganie regulaminu i porządek na punktach wkładań odpowiada przewodniczący wraz z komisją wkładaniową poszczególnych punktów wkładań.


Lot Okręgowy Uelzen-4

Lista konkursowa z lotu okręgowego Uelzen-4


Lot Okręgowy Sögel-2

Lista konkursowa z lotu okręgowego Sögel-2


Lot Okręgowy Sögel-1

Lista konkursowa z lotu okręgowego Sögel-1


Lista okręgowa Bruksela

Lista okręgowa z lotu Bruksela do rywalizacji w Okręgu

W drugim pliku lista z połączonych okręgów: Konin, Poznań i Kalisz


Zebranie przed maratonem

Informujemy, że w poniedziałek 4.07.2022 o godz. 20:00 odbędzie się zebranie zarządu okręgu poszerzone o prezesów i z-ców d/s lotów z wszystkich oddziałów.
Prosimy przygotować w miarę dokładną deklarowaną liczbę gołębi na lot z miejscowości Sogel-1.


Lot Okręgowy Uelzen-3

Lista konkursowa z lotu okręgowego Uelzen-3


Lot Okręgowy Uelzen-2

Lista konkursowa z lotu okręgowego Uelzen-2


Zmiana daty lotu Uelzen-2

Lot okręgowy z miejscowości Uelzen zostaje przełożony na sobotę 18.06.2022, koszowanie w piątek 17.06.2022, ze względu niekorzystnych prognoz pogodowych na niedzielę.


Lot Okręgowy Uelzen-1

Lista konkursowa z lotu okręgowego Uelzen-1


Dotyczy mistrzostwa okręgu

Regulamin mistrzostwa okręgu na sezon 2022 znajduję się w zakładce "Regulaminy"


Walne zgromadzenie delegatów Okręgu

Zarząd Okręgu Konin informuje, że walne zgromadzenie delegatów okręgu Konin odbędzie się w dniu 27-03-2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie okręgu, Konin, ul. Kilińskiego 12a.


Zmarł Bogusław Rutecki

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiany, że 3-12-2021 r. w wieku 79 lat zmarł nasz kolega  Ś.p. Bogusław Rutecki odznaczony srebrną i złotą odznaką PZHGP. W zmarłym straciliśmy wspaniałego kolegę wieloletniego prezesa oddziału i okręgu Konin, wielkiego miłośnika gołębi pocztowych, który odnosił sukcesy na szczeblach: oddziału, okręgu, regionu i Polski.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Golinie 10-12-2021 r. w piątek o godz. 11:00.
Rodzinie zmarłego wyrazy serdecznego współczucia składają: Zarząd Okręgu Konin oraz hodowcy okręgu Konin.


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Konin

Jest korekta dotycząca godz. przyjmowania gołębi na wystawę, które będą przyjmowane od godz. 14:00 - 17:00.

Miejsce wystawy to Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. Mickiewicza 14.

W drugim pliku regulamin Wystawy Ogólnopolskiej.


Eberswalde

Wspólna Lista Konkursowa z lotu Eberswalde


SÖGEL-2

Okręgowa Lista Konkursowa SÖGEL-2


Uelzen-2

Rejonowa lista konkursowa Uelzen-2


SÖGEL-1

Okręgowa Lista Konkursowa SÖGEL-1


Uelzen-1

Rejonowa lista konkursowa Uelzen-1


Dotyczy miejsc wypuszczania

W załączniku podaję trzy maile od ZG dotyczące niektórych miejsc wypuszczania, proszę o zapoznanie się z ich treścią.


Komunikat Okręgu Konin i zmiany w regulaminach MP

Zarząd PZHGP Okręgu Konin odwiesza loty o Mistrzostwo Okręgu od 22.05.2021 r.

Loty Okręgu Konin w 2021 r.

27.06.2021 r.   Uelzen
10.07.2021 r.   Sogel
17.07.2021 r.   Uelzen
24.07.2021 r.   Sogel

Rywalizacja w okręgu według wcześniejszych ustaleń.

Zarząd Okręgu Konin

W załączniku Uchwała nr 145 ZG


Komunikat ZG i Okr Konin

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP


Zarząd PZHGP Okręgu Konin Zawiesza loty o Mistrzostwo Okręgu w kategoriach z powodu epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) od 28.04.2021 do 12.05.2021 r.


Informacja

Zarząd Okręgu Konin informuje, że na terenie okręgu w dniu 25.04.2021 r. będą miały miejsce wypuszczenia gołębi w następujących miejscowościach:

w Koninie będzie oddział Gostynin,
w Kole będzie oddział  Skierniewice,
w Ślesinie będzie oddział Sochaczew


Mistrzostwo Okręgu Konin


Życzenia świąteczne

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy od Prezydium ZG, do życzeń przyłącza się Zarząd Okręgu Konin.


Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021 życzenia wszystkiego najlepszego składa wszystkim hodowcom i ich rodzinom  Zarząd Okręgu Konin.Protokół z posiedzenia Zarządu Okręgu Konin


Uchwała Zarządu Głównego PZHGP z dnia 28-11-2020 roku


Zgłaszanie gołębi na wystawę

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że Wystawa Okręgowa zostaje odwołana z powodu Pandemii Covid-19, rekomendacja Zarządu Głównego PZHGP.
Deklaracje gołębi w kategoriach sportowych należy składać do rachmistrza okręgowego pana Henryka Sołtysińskiego, ul. Słubickiego 18, 87-865 Izbica Kujawska lub na adres e-mail:  hensolt@wp.pl  do 30.11.2020 r. na obowiązujących deklaracjach wystawowych.
Trzy najlepsze gołębie w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharami.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie Reprezentacja wyłoniona w każdej kategorii sportowej A, B, C, D, E, F, G, H, I i Wyczyn będzie reprezentować okręg na Wystawie Ogólnopolskiej w styczniu.


70 Ogólnopolska Wysta Gołębi Pocztowych

Pismo dotyczące wystawy


Weryfikacja składanych wyników

W dniu 7.10.2020 r. o godz. 18:00 w Koninie, ul. Kilińskiego 12b odbędzie się weryfikacja wyników gołębi młodych.
Zarząd Okręgu Konin


Lot Okręgowy Eberswalde

Zarząd Okręgu Konin podjął decyzję o odwołaniu lotu gołębi młodych z miejscowości Eberswalde z powodu prognozowanych niekorzystnych warunków pogodowych na trasie lotu w dniach 26-27.09.2020 r.
Zarząd kieruje się dobrem gołębi, które stanowią przyszłość naszych gołębników.
Zarząd Okręgu Konin


Lot Okregowy gołębi młodych

Zarząd Okręgu Konin ustalił datę lotu Eberswalde na 26.09.2020 r. sobota, koszowanie w piątek, odjazd kabin z Goliny o godz. 20:00. Ewentualne zmiany podyktowane będą warunkami pogodowymi.
Zarząd Okręgu Konin.


Zebranie weryfikacyjne

W dniu 31.08.2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się weryfikacja dokumentacji lotowej Okregu Konin, miejscem zebrania Dom Związkowy Oddziału Konin ul. Kilińskiego 12a.
Przypomina się Zarządom Oddziałów o przeprowadzeniu weryfikacji oddziałowej, z których należy sporządzić protokół i przesłać do sekretarza Okręgu.
Zarząd Okręgu


Lot Okregowy Rheine-2

Lista Okręgowa z lotu Rheine-2 25.07.2020 r.


Lot Okręgowy Rheine-2


Lot Okręgowy Rheine-1

Start gołębi dorosłych Okręgu Konin z miejscowości Rheine. W dniu 11. 07.2020 o godz 6:15


Lot Okręgowy Rheine-1

Lista Okręgowa z lotu Rheine-1 11.07.2020 r.


Zebranie zarządu

Zarząd Okręgu Konin informuje, że w dniu 6.07.2020 r. o godz. 19:00  w Koninie odbędzie się zebranie zarządu okręgu oraz prezesów i v-ce prezesów d/s lotów z wszystkich oddziałów.


Informacja z Zarządu Głównego

Do wszystkich Okręgów PZHGP

 

W związku z rozpoczęciem sezonu lotowego 2020 Związek Niemiecki zwrócił się z pilną prośbą o skorygowanie miejsc wypuszczenia gołębi.

W sezonie lotowym 2020 nie ma możliwości wypuszczania gołębi z terenu Niemiec z miejscowości:

 1. Altlandsberg
 2. Fürstenwalde
 3. Hank
 4. Helberstadt (Halberstadt)
 5. Michendorf
 6. Nienburg
 7. Oranienburg
 8. Schwerin
 9. Soest
 10. Soltau
 11. Strasburg
 12. Sulingen
 13. Verden
 14. Wittenberge

Dlatego też prosimy Okręgi i Oddziały które wykazały w/w miejscowości w swoich planach lotów o przesłanie korekty z określeniem która z w/w miejscowości została skorygowana wraz z podaniem nazwy nowej miejscowość oraz dokładnej daty lotu. Przypominamy, że wolno korzystać tylko z miejscowości akredytowanych przez Związek Niemiecki.

Aktualny wykaz miejscowości znajduje się na stronie internetowej PZHGP oraz w załączeniu wiadomości. Ostateczny termin przesyłania korekt upływa w dniu 12.06.2020 roku. Korekty planów lotów na podstawie wzoru załączonego do tej wiadomości należy przesłać na adres: zg@pzhgp.pl w nieprzekraczalnym terminie 12.06.2020 roku. Każdy z Okręgów przesyła tylko jedno zestawienie zbiorcze zawierające loty okręgowe i oddziałowe.

 

Biuro PZHGP


Loty z terenu Niemiec

Zarząd Główny przesłał instrukcję dotyczącą przekroczenia granicy państwa dla kierowców i konwojentów oraz zaświadczenie o współpracy ze Związkiem Niemieckim w zakresie organizacji lotów z terenu Niemiec. 
 
Biuro PZHGP


Miejscowości wypuszczenia gołębi z terenu Niemiec

W związku z otrzymaniem w dniu 05.05.2020 roku z Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych aktualnej listy współrzędnych geograficznych miejsc wypuszczenia z terenu Niemiec (lista umieszczona na stronie internetowej PZHGP), prosimy o sprawdzenie czy wszystkie miejscowości z Państwa planów lotów znajdują się na tej liście.

W przypadku gdy miejscowość wykazana na planie lotów nie znajduje się na liście należy wybrać alternatywną miejscowość z listy.

 

Biuro PZHGP


Uchwały Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku


Informacja ze strony Zarządu Głównego z 06.05.2020

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Aktualności

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP


Informacja do Zarządów Okręgów PZHGP

Informacja do Zarządów Okręgów PZHGP 27.04.2020.PDF


Informacja ze strony Zarządu Głównego z 24.04.2020

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Aktualności

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.


Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Informacja ze strony Zarządu Głównego z 17.04.2020

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Informacja ze strony Zarządu Głównego

W związku z wpływem do Zarządu Głównego PZHGP planów lotów, w których zaplanowano na weekend w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 r. loty konkursowe, informuję co następuje.
Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.566) przewidującym do dnia 11 kwietnia 2020 r. m.in. zakaz przemieszczania się osób oraz do odwołania zakaz zgromadzeń, które to ograniczenia według informacji dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej mają zostać przedłużone, zaleca się stosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz bieżące zapoznawanie się z obostrzeniami, które znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje” pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 10 kwietnia 2020 r., do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, tym samym loty treningowe, próbne lub konkursowe nie powinny być organizowane.
Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 19.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Informacja dotycząca spisów

Z uwagi na to, że Zarząd Główny nie zmienia terminów przesyłania spisów i planów lotów Zarząd Okręgu informuje, że oddziały przesyłają do okręgu swoje plany lotów oraz spisy elektroniczne i papierowe najpóźniej do dnia 20.04.2020 r.


Informacja

Zarząd Okręgu Konin informuje delegatów, że walne zebranie sprawozdawcze przeniesione na dzień 29.03.2020 r. nie odbędzie się z powodu dalej trwającego zagrożenia zarażenia się koronawirusem. Termin zebrania na razie nie został ustalony, jak się cokolwiek zmieni w tym temacie to będziemy informować na bieżąco.


Dotyczy walnego zgromadzenia

Zarząd Okręgu Konin informuje delegatów, że walne zebranie sprawozdawcze zaplanowane na dzień 22.03.2020 r. nie odbędzie się z powodu zakazu organizowania wszelkich zgromadzeń, z powodu zagrożenia zarażenia się koronawirusem. Planowany termin zebrania to 29.03.2020 r. 10:00 o ile nic się nie zmieni. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Okręgu Konin

Poniżej informacja ze strony Zarządu Głównego.

"W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Prezydium Zarządu Głównego PZHGP rekomenduje powstrzymanie się do końca miesiąca marca br. od odbywania okręgowych walnych zebrań sprawozdawczych, a także walnych zebrań członków lub delegatów zwoływanych w trybie nadzwyczajnym.

W miarę rozwoju sytuacji, będą wydawane dalsze komunikaty za pośrednictwem oficjalnego serwisu Zarządu Głównego PZHGP pod adresem http://pzhgp.pl/"


Walne zgromadzenie Delegatów Okręgu

Informujemy, że w dniu 22.03.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgu Konin w Koninie przy ul.Kilińskiego 12a odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze okręgu. Prosi się wszystkich delegatów o punktualne przybycie. Obecność delegatów obowiązkowa.

Zarząd Okręgu Konin.


Protokół Głównej Komisji Lotowej


Wystawa gołębi pocztowych okręgu Konin

Informacje dotyczące wystawy znajdują się w załączonych plikach.

Formularz do zgłaszania gołębi na wystawę okręgową znajduje się w zakładce "Formularze".


Komunikat 69. Wystawy Ogólnopolskiej


Wyniki 2019

Wyniki o Mistrzostwo Okręgu Konin w zakładce "Wyniki - Okręg"


Koszowanie na Brukselę

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że nie organizuje punktu wkładań na lot Bruksela  z powodu małej frekwencji i braku zainteresowania hodowców tym lotem. Najbliższym punktem koszowania jest Brzeg Dolny, Okręg Opole, ul. Targowa 1, koszowanie w czwartek 25-07-2019 w godz. 17:00 - 20:00.
Opłata za włożonego gołębia wynosi 10 zł.


Zapis obrączek Derby

W zamieszczonym pliku najnowsza wersja zapisu obrączek DERBY podana przez Zarząd Główny.


Lot Okręgowy Rheine-2

Lista Okręgowa z lotu maraton Rheine-2 14-07-2019


Lot Okręgowy nr 2 z Rheine

Start gołębi dorosłych Okręgu Konin z miejscowości Rheine w dniu 14.07.2019 o godz 6 :45


Zebranie

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że w dniu 18.07.2019 r. o godz. 19:30 w siedzibie okręgu w Koninie przy ul. Kilińskiego 12a odbędzie się zebranie zarządu związane z lotami gołębi młodych oraz Bruksela, na które zaprasza się wszystkich prezesów i v-ce prezesów d/s lotów  z oddziałów. Zarządy oddziałów prosi się o sporządzenie wykazu prognozowanej ilości gołębi na lot narodowy Bruksela 2019. Obecność obowiązkowa.


Zmiana daty lotu

Lot maraton z miejscowości Rheine-2 zostaje przełożony na niedzielę 14 lipca koszowanie w piątek 12 lipca 2019 r.


Lot Okręgowy Rheine-1

Lista Okręgowa z lotu maraton Rheine-1 29-06-2019


Lot Okręgowy z Rheine

Start gołębi dorosłych Okręgu Konin z miejscowości Rheine. W dniu 29. 06.2019 o godz 5:45


Zebranie

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że w dniu 17.06.2019 r. o godz. 19:00 w siedzibie okręgu w Koninie przy ul. Kilińskiego 12a odbędzie się zebranie zarządu związane z lotami okręgowymi maraton, na które zaprasza się wszystkich prezesów i v-ce prezesów d/s lotów  z oddziałów. Zarządy oddziałów prosi się o dostarczenie ilości zgłoszonych gołębi na lot narodowy Bruksela 2019. Obecność obowiązkowa.


Komunikat Region VI


Zebranie przedlotowe

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że w dniu 17.04.2019 r. o godz. 18:30 w siedzibie Okręgu w Koninie przy ul. Kilińskiego 12a odbędzie się zebranie przedlotowe, na które zaprasza się wszystkich prezesów i v-ce prezesów d/s lotów  z oddziałów. V-ce prezesów d/s lotów prosi się o dostarczenie 2-ch egzemplarzy spisów i kompletnych planów lotów na sezon 2019 gołębi dorosłych. Obecność obowiązkowa.


Komunikat ZG

Komunikat nr1-2019 ZG PZHGP
Uzupełnienie Komunikatu nr 1/2019


Walne zgromadzenie Delegatów Okręgu

Informujemy, że w dniu 24.03.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgu Konin w Koninie przy ul.Kilińskiego 12a odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkich Delegatów Oddziałów prosimy o punktualne przybycie. Obecność Delegatów obowiązkowa. Zarząd Okręgu Konin.


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Konin 2018

Wystawa odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018 roku.
Miejsce wystawy : Liceum Ogólnokształcące w Koninie ul. Mickiewicza 14.
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 9.12.2018 r. o godzinie 9.00

Szczegóły organizacyjne, kategorie, składanie deklaracji, dostarczenie i odbiór eksponatów w załączonych plikach.


Na zebraniu Zarządu Okręgu i Komitetu organizacyjnego wystawy ustalono limit w wystawianiu gołębi młodych w zakresie: jeden hodowca może wystawić najwyżej 4 gołębie młode łącznie w klasie sport i standard.

Wzór deklaracji do wydrukowania znajduje się w zakładce "Formularze"

Zarząd Okręgu Konin wraz Komitetem Organizacyjnym Wystawy


Wyniki sezonów

Wyniki sezonów o Mistrzostwo Okręgu są umieszczone w zakładce "Wyniki - Okręg"      a o Mistrzostwo Regionu w zakładce "Wyniki - Region".


Lista konkursowa z lotu Fürstenwalde

Lista konkursowa z lotu Fürstenwalde gołębi młodych o Mistrzostwo Okręgu Konin w 2018 roku


Lot okręgowy młodych 2018

Ze względu na awarię samochodu gołębie oddziałów Turek i Konin zostały wypuszczone w miejscowości Sędzinko koło Buku o godz 7.45 Oddziały Koło, Kłodawa, Ślesin - z miejscowości Furstenwalde o godz. 7.25 Dobry Lot!


Okręgowa Lista Konkursowa z lotu Brusela 2018

W załączeniu lista konkursowa Okręgu Konin z lotu Bruksela 2018


Bruksela 2018

25000 polskich gołębi wystartowało do lotu z Brukseli 29 lipca o godzinie 15.30 Dobry Lot!


Instrukcja wysyłania list konkursowych z Okręgów do ZG dla obliczenia list strefowych z lotu Bruksela

Konin 25.07.2018 r. Informacja ZG PZHGP. "Proszę zapoznać się z załącznikiem, w którym podane są informacje dotyczące danych do wyliczenia strefowych list konkursowych z lotu Bruksela 2018 r. Pozdrawiam, Iwona Czuba Kierownik biura ZG PZHGP"


Lot Okręgowy Rheine-2

W załączniku Lista Okręgowa z lotu Rheine-2
Punktacja hodowców jest poglądowa, ponieważ nie ma takiej rywalizacji w Okręgu.


Informacja ZG PZHGP o organizacji lotu Bruksela

Witam ! Miejsce zbiórki na Lot Narodowy – Bruksela 2018 to Asse – Zellik,  Parking Weegbrug – Noorderlaan. Współrzędne geograficzne miejsca zbiórki : + 50°52´50” N, + 04°17´03”E. Przypominamy, iż organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny, aby przyjazd gołębi do miejscowości Asse - Zellik nastąpił najpóźniej w dniu 27.07.2018 roku do godziny 21:00. Pozdrawiam, Iwona Czuba Kierownik biura ZG PZHGP


Rheine-2

3026 gołębi z Okręgu Konin zostało wypuszczonych do lotu z miejscowości Rheine o godz. 6.00 Dobry Lot! Zarząd Okręgu


Lot Okręgowy Rheine-1

W załączniku Lista Okręgowa z lotu Rheine-1
Punktacja hodowców jest poglądowa, ponieważ nie ma takiej rywalizacji w Okręgu.


Rheine-1

O godzinie 5.45 zostały wypuszczone do lotu maraton gołębie Okręgu Konin z miejscowości Rheine. Ilość gołębi - 4026 szt. Dobry Lot! Zarząd Okręgu Konin


Komunikat ZG dotyczący RODO

W załączeniu komunikat ZG PZHGP dotyczący ustawy o ochronie danych osobowych. Prosimy Zarządy Oddziałów o wnikliwe zapoznanie się ! Zarząd Okręgu Konin Opublikowano dnia 24.05.2018 r


Komunikat ZG dotyczący elektronicznej wysyłki list konkursowych


Zebranie Sprawozdawcze Okręgu

Informujemy, że w dniu 25.03.18 o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgu Konin w Koninie przy ul.Kilińskiego 12a odbędzie się zebranie sprawozdawcze. Wszystkich Delegatów Oddziałów prosimy o punktualne przybycie. Obecność Delegatów obowiązkowa. Zarząd Okręgu Konin.


Komunikat Zarządu Głównego z dnia 05.12.2017 r. oraz Regulaminy Współzawodnictw Lotowych na rok 2018.


Wystawa Okręgowa KONIN 2017

W dniach 09-10 grudnia 2017 roku odbędzie się Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych.
Miejsce wystawy : Liceum Ogólnokształcące w Koninie ul.Mickiewicza 14.
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 09.12.17 o godzinie 11.00

Szczegóły organizacyjne, kategorie, składanie deklaracji, dostarczenie i odbiór eksponatów
w załączonych plikach.

DOBRY LOT

Zarząd Okręgu Konin wraz Komitetem Organizacyjnym Wystawy


Ludwigsfelde - młode - wyniki

W załączeniu wspólna lista  konkursowa z lotu Ludwigsfelde


Ludwigsfelde - młode

Gołębie młode z miejscowości Ludwigsfelde
zostały wypuszczone  o godzinie 8.00.
W locie bierze udział 5972 gołębi.

Dobry Lot


Bruksela 2017 - Okręg

W załączeniu Okręgowa Lista Konkursowa z lotu Bruksela.

Dobry Lot


Lot Narodowy Bruksela 2017

Gołębie do lotu z Brukseli zostały wypuszczone o godzinie 6.30

Dobry Lot

Admin


RHEINE II WYNIKI

W załączeniu lista konkursowa z lotu Rheine II.

Dobry Lot

Admin


RHEINE II - WYPUSZCZENIE

Gołębie do lotu Rheine II zostały wypuszczone o godzinie 6.10

Dobry Lot


RHEINE II

Informujemy, że na lot Okręgowy Rheine II zostało włożonych
4107 sztuk gołębi. Planowane wypuszczenie gołębi w dniu
15.07.2017 roku.

Dobry Lot

Zarząd Oddziału Konin


WYNIKI RHEINE 1

W załączeniu wspólna lista konkursowa z lotu Okręgowego RHEINE 1.

Dobry Lot

Zarząd Okręgu Konin


RHEINE I

Gołębie do lotu z miejscowości RHEINE
zostały wypuszczone o godzinie 6.10

Dobry Lot


INFORMACJA ZG PZHGP - odwołanie wystawy

W załączniku informacja ZG PZHGP o odwołaniu wystawy


Giełda

Informujemy, że na wystawie okręgowej jest możliwość
wystawienia gołębi na sprzedaż. Nie będą pobierane
żadne opłaty za stoisko, ani wystawione gołębie.
Organizacja stoiska, klatek wystawowych jest po
stronie wystawiającego. Wielkość stoiska oraz miejsce
należy uzgodnić z organizatorem.

Za Komitet Organizacyjny Wystawy
Bogusław Rutecki


WYSTAWA OKRĘGOWA - Uzupełnienie

W załączniku zaktualizowana deklaracja wystawowa z rubryką "ilość hodowców".
Prosimy zgłaszać gołębie na takim wzorze deklaracji jak w załączniku.


WYSTAWA OKRĘGOWA

W załączniku dodano informację na temat Wystawy Okręgowej Gołębi Pocztowych
Okręgu Konin, która odbędzie się w Koninie w Sali Widowiskowo - Sportowej
przy ul. Jerzego Popiełuszki 4 w dniach 10 i 11 grudnia 2016 roku.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WYSTAWIE !!!!!


Wspólna lista konkursowa Ludwigsfelde Młode

W załączniku wspólna  lista konkursowa z lotu Okręgowego
gołębi młodych z miejscowości Ludwigsfelde.


WYPUSZCZENIE GOŁĘBI MŁODYCH LUDWIGSFELDE

W dniu 18.09.2016 gołębie młode z lotu Ludwigsfelde organizowanego przez Okręg Konin
zostaną wypuszczone o godzinie 7.55


DOKUMENTY O MISTRZOSTWO GMP - ZARZĄD GŁÓWNY

Ważna informacja dla prezesów ds lotów dotycząca złożenia wyników za ro 2016.
Poniżej treść korespondencji z Zarządu Głównego :
"Witam!

W załączeniu przesyłam szablon w excelu, który należy wypełnić
czyli wpisać wyniki GMP,MP w kategoriach, Młode i Intermistrzostwo
za rok 2016 i przesłać do 30 września 2016 r. na adres mailowy Zarządu
Głównego :  zg@pzhgp.pl   ( Ważne - wpisując wyniki Intermistrzostwa należy wpisać

   trzy miejsca po przecinku np. 442,257 coef.)

 
Poza tym zgodnie z Regulaminami Współzawodnictw Lotowych na 2016 r. 
zestawienia z całą dokumentacją lotową należy również przesłać pocztą
tradycyjną do biura Zarządu Głównego w Orzeszu do dnia 30 wrzesień 2016 r,
 
Pozdrawiam,
Iwona Czuba
Kierownik biura ZG PZHGP

W załączniku szablony współzawodnictwa


MARATON III - WYNIKI

W załączniku wspólna lista Okręgowa z lotu Sogel III


MARATON II - WYNIKI

W załączeniu okręgowa lista konkursowa z lotu Sogel II.

Życzymy hodowcom dalszych sukcesów i udanych lotów.

Dobry Lot


SOGEL 2

Dziś o godzinie 6.50 z miejscowości Sogel wystartowało do lotu maraton
2909 gołębi Okręgu Konin.

Dobry Lot

Zarząd Okręgu Konin


03.07.2016


MARATON II

Lot maraton przeniesiony z soboty na niedzielę
Koszowanie w piątek.

Zarząd Okręgu Konin


Wyniki z lotu Sogel 1

W załączniku lista z lotu Okręgowego Sogel 1.
Lot zaliczany do kat. Maraton i C.
Gratulujemy zwycięzcom.

Dobry Lot


SOGEL 1 - wypuszczenie

Około 3000 gołębi hodowców Okręgu Konin zostało wypuszczone do lotu maraton o godzinie 5.55 w miejscowości SOGEL.

Dobry Lot

Prezes Okręgu Konin


ZEBRANIE PRZEDLOTOWE

Informuję, że dnia 08.04.2016 o godzinie 18.00 w siedzibie PZHGP w Koninie przy ul. Kilińskiego
odbędzie się zebranie przedlotowe Okręgu.
Zapraszamy Prezesów i Prezesów d/s lotowych Oddziałów wchodzących w skład Okręgu Konin.

Prezes Okręgu
Bogusłąw Rutecki


KOMUNIKAT - SPISY 2016

Informujemy Zarządy Oddziałów wchodzących w skład Okręgu Konin,
iż spisy gołębi dorosłych na sezon lotowy 2016 należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
SPISY MUSZĄ BYĆ W TRZECH EGZEMPLARZACH ( 3 x 50 gołębi)
Spisy prosimy przesyłać na adres Sekretarza Okręgu kol. Jana Rzeźnika.
Adres:
62-600 Koło
ul. Blizna 65 A

Za Zarząd
Bogusław Rutecki

Prezes Okręgu


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU

Informujemy, że zebranie sprawozdawcze Okręgu Konin odbędzie się dnia 20 marca 2016
o godzinie 10.00 w domu związkowym w Koninie ul. Jana Kilińskiego 12 a.
Prosimy o przybycie wszystkich delegatów Oddziałów.

Prezes Okręgu Konin
Bogusław Rutecki


WYSTAWA OKRĘGOWA 2015 - ZDJĘCIA

W załącznikach link do strony ze zdjęciami  gołębi  nagrodzonych na wystawie 2015 roku
Chcąc obejrzeć kliknij  - http://pasjagolebie.pl/?page_id=2563


WYSTAWA OKRĘGOWA 2015

Informujemy
że w dniach 12 i 13 grudnia 2015 roku
w sali OSP Kłodawa ul. Włocławska 1
odbędzie się wystawa gołębi pocztowych Okręgu Konin. Organizatorem
wystawy jest Oddział Kłodawa. Uroczyste otwarcie nastąpi dnia 12.12.2015
o godz. 11.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Zarząd Okręgu Konin


KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 02.12.2015 o godzinie 18.00
w siedzibie PZHGP w Koninie przy ul.Kilińskiego
odbędzie się spotkanie Zarządu Okręgu Konin
z Przedstawicielami Oddziałów.

Prezes Okręgu Konin

Bogusław Rutecki


30-to LECIE OKRĘGU KONIN

Zarząd Okręgu Konin informuje o zmianie planowanego terminu
obchodów 30-to lecia Okręgu.
Uroczystości odbędą się dnia 05.XII.2015 roku w hotelu "NIAGARA"
w Koninie.

DOBRY LOT


ZEBRANIE

PZHGP Okręg Konin zawiadamia, że w dniu 27.08.2015 o godzinie 18.00 w siedzibie PZHGP Oddział Konin przy ulicy Jana Kilińskiego 12 a odbędzie się weryfikacja i składanie wyników gołębi starych za rok 2015. Za Zarząd Prezes ds Lotów Artur Kotleszka


IBBENBUREN III

W dniu 26-07-2015 o godzinie 6.15 zostało wypuszczonych w miejscowości Ibbenburen 2318 gołębi Okręgu Konin. Wypuszczenie nastąpiło w dobrych warunkach pogodowych przy wietrze z zachodu. Dobry Lot!


Ibbenbüren-2

Wspólna lista konkursowa z lotu maraton Ibbenbüren-2 z dnia 11.07.2015 r. Dobry Lot!


IBBENBUREN II

Gołębie z lotu Ibbenburen II w dniu 11.07.2015 zostały wypuszczone o godzinie 5.45 przy sprzyjających warunkach pogodowych z lekkim wiatrem z kierunku zachodniego. Dobry Lot!


Posiedzenie Zarządu Okręgu z dnia 15.06.2015

   Przedmiotem zebrania było:
1. Organizacja lotów "Maraton" z miejscowości Ibbenburen
2. Obchody 30-lecia powstania PZHGP OKRĘG KONIN
3. Sprawy organizacyjne - w tym organizacja lotu Okegowego dla gołębi młodych w dniu 13.11.2015 roku z miejscowości Ludwigsfelde. Propozycję powyższą  Prezesi ds lotów z wszystkich podległych Oddziałów poparli jednogłośnie, wraz z proponowanym terminem.

W załączeniu protokół z posiedzenia.

Dobry Lot


Lot Okręgowy

W dziale Wyniki dodano wspólną listę okręgową z lotu Ibbenburen1

Zwycięzcom GRATULUJEMY i życzymy powtórzenia sukcesu !!!!


Zebranie

W dniu 15.06.2015 odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami d.s.lotów Oddziałów.Zebranie odbędzie się w siedzibie PZHGP w Koninie ul. Kilińskiego 12a.Prezesów Oddziałów prosi się o dokonanie wstępnej oceny ilości wkładanych gołębi ze swoich Oddziałów.Tematyka : Organizacja lotów Okręgowych w sezonie 2015.Prezes Okręgu KoninBogusław Rutecki


NOWE WŁADZE

Rok 2015 jest rokiem wyborczym na wszystkich szczeblach zarządów PZHGP.
Również w naszym Okręgu w dniu 15.03.2015 odbyły się wybory
nowego Zarządu. Po kilku latach pełnienia funkcji przez te same osoby,
z kosmetycznymi zmianami, rok 2015 przyniósł faktyczne "przemeblowanie"
władz Okręgu. Po raz pierwszy od wielu lat można powiedzieć,
że wybory były emocjonujące.
Na starcie po fotel Prezesa ustawiło się dwóch "zawodników" :
kolega Robert Rzepka oraz kolega Bogusław Rutecki.
Zwycięstwo w proporcji 31 do 16 odniósł kolega Bogusław Rutecki.

Dzisiejszy skład Zarządu ma się następująco :

Prezes                               - Bogusław Rutecki
Sekretarz                          - Jan Rzeźnik
Prezes d/s lotowych         - Artur Kotleszka
Prezes d/s finansowych    - Marcin Kręc
Prezes d/s gospodarczych - Andrzej Majewski
Członkowie :                     - Krystian Krawczyk
                                          - Robert Rzepka
                                          - Tomasz Siwiński
                                          - Tadeusz Wapiński

CZY NOWY ZARZĄD SPEŁNI NASZE OCZEKIWANIA ?
A WŁAŚCIWIE JAKIE SĄ NASZE OCZEKIWANIA ?
CO NOWY ZARZĄD POWINIEN ZMIENIĆ ?
JAKIE WPROWADZIĆ INNOWACJE ?
MOŻE INNE WSPÓŁZAWODNICTWO itp. ?

Masz pomysł , masz swoje zdanie - napisz komentarz lub propozycje
i prześlij na "kontakt"
Pozdrawiam

Dobry Lot

AdministratorAukcja gołębi na wystawie Okręgu Konin

Jubileusz 30 - lecia Okręgu PZHGP Konin

Aukcja gołębi na Wystawie Okręgowej organizowanej przez Oddział Koło za nami. Wszystkie ofiarowane gołębie znalazły nowych właścicieli, a pozyskane fundusze zgodnie z jej celem wesprą obchody Jubileuszu 30 – lecia działalności Okręgu PZHGP KONIN. Zarząd Okręgu PZHGP Konin pragnie podziękować naszym Mistrzom i hodowcom Okręgu Konin za podarowane gołębie na aukcję, a Zarządowi Oddziału Koło za wzorową organizację wystawy.

Wstępnie ustalono termin uroczystości obchodów Jubileuszu 30-lecia Okręgu PZHGP Konin na dzień 21 listopada 2015 roku, miejsce to Sala Bankietowa „U Rejniaka”, Osiedle Leśne w Osieku Wielkim, która oferuje również miejsca noclegowe w 13-tu dwuosobowych pokojach.  

Na wspólną uroczystą kolację w roku 2015 już dziś kolegów serdecznie zapraszamy, a jak wszystko potoczy się zgodnie z planami to i Bal Jubileuszowy w miłej atmosferze będzie trwał do białego rana. Przewidywany koszt to jedyne 100,00 zł od osoby, ale towarzystwo naszych pięknych żon, osób towarzyszących, koleżanek i kolegów, rozmowy na różne tematy w tym zapewne hodowlane i przede wszystkim miła atmosfera, wspaniała muzyka i smaczne posiłki bezcenne J))))).

 

                                                                                            Zarząd Okręgu PZHGP Konin

 


Zebranie Zarządu Okręgu

Podczas trwania wystawy w dniu 07.11.2014 r. o godz. 11-tej odbyło się zebranie Zarządu Okręgu PZHGP Konin, w którym uczestniczyli również Prezes Oddziału Koło, Prezes Oddziału Konin, Prezes Oddziału Kłodawa, V-ce Prezes Oddziału Ślesin d/s organizacji lotów,V-ce Prezes Oddziału Koło d/s organizacji lotów. Tematem zebrania było zatwierdzenie lotów Okręgowych Maraton w 2015 roku. Zatwierdzono trzy loty. 1. 20.06.2015 Ibbenbüren sobota, 2. 11.07.2015 Ibbenbüren Sobota, 3. 25.07.2015 Ibbenbüren Sobota.


Góra Świętej Anny

Wyjazd na Górę Świętej Anny delegacji Okręgu Konin


Oficjalna strona Okręgu Konin

Witamy na nowej, oficjalnej stronie internetowej Okręgu PZHGP Konin.

Adres strony internetowej to: konin.okregpzhgp.pl

Adres strony można wpisywać bezpośrednio w pasek adresowy przeglądarki internetowej - nie ma potrzeby wpisywania frazy "www" przed tym adresem.

Strona jest w trakcje uzupełniana, więc prosimy wszystkich hodowców o cierpliwość - z czasem znajdą się na niej wszelkie niezbędne informacje.